Outsourcing kadr i płac

Ewidencja kadr i naliczanie wynagrodzeń • Kadry, Płace i ZUS PRO 5.8

Nowoczesny program kadrowo - płacowy wspierający pracowników działów kadr i płac, w firmach zarówno małych jak i dużych, od kilku do ponad 1000 pracowników. Program pozwala na ewidencję kadr, naliczanie wynagrodzeń, generowania potrzebnych dokumentów w kontaktach z US i ZUS, w tym eksport do Płatnika. Ważną zaletą jest możliwość pracy w sieci na wielu stanowiskach, przy czym...

Zaawansowany program dla dużych firm • SYMFONIA Kadry i Płace

Ten rozbudowany program wspiera zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz pozwala prowadzić pełną dokumentację kadrowo-płacową. Wspomaga również rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program zgodny jest z obowiązującym prawem pracy. Funkcje: Możliwość ewidencji danych...

Program dla spółdzielni, fundacji, NGO • RAKSSQL Kadry i Płace

Moduł kadry i płace jest częścią systemu RAKSSQL, ale może funkcjonować jako samodzielna aplikacja. Przeznaczony jest do wykorzystania w firmach prywatnych i państwowych, w spółdzielniach, fundacjach i organizacjach non profit. Kartoteka pracowników przechowuje dane o zatrudnionych, ich dane służbowe i inne potrzebne do obsługi kadrowo - płacowej. Program zapewnia pełną...

Zaawansowany program płacowo kadrowy • Płace i Kadry (PiK) 13.00c

Program płacowo - kadrowy, uznanej na rynku firmy Comarch, przygotowany został z myślą o dużych i średnich firmach. W wersji Standard idealny dla zatrudnienia na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników, a przy zatrudnieniu powyżej tysiąca osób zaleca się zakup wersji Client/Server. Program daje możliwość gromadzenia i przetwarzania danych o pracownikach i historii...

Program płacowy dla małych firm • RP Rozliczenie Płac

Aplikacja kadrowo - płacowa PR Rozliczenie Płac kierowana jest do niewielkich firm, które potrzebują wsparcia w zarządzaniu płacami. Rozliczenia płac obejmować mogą umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło i agencyjne. Program współpracuje z Płatnikiem oraz e-Deklaracjami, dzięki czemu ułatwia rozliczenie należności podatkowych. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników,...

Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń • Kadry i Płace XL v 7.103

Moduł Systemu XL, służący do zarządzania zagadnieniami związanymi z kadrami i listami płac w firmie. Współpracuje z Płatnikiem ZUS. Podstawowe możliwości programu to rozliczanie czasu pracy, wynagrodzeń, obliczanie podatków i składek ubezpieczeń, oraz rozliczanie kosztów pracy w firmie. Dodatkowo aplikacja posiada ponad 80 różnych funkcji pomocniczych, opisanych...

Program do prowadzenia listy płac • CCS Payroll

Program płacowy zaprojektowany dla małych i średnich firm o wielkości zatrudnienia od 1 do 5000 pracowników. Program pozwala prowadzić listy płac dla nieograniczonej liczby firm, pracowników, administrować płacami dla osób pracujących zarówno w niepełnym jak i pełnym wymiarze godzin, określać stawki podatkowe. /program w języku angielskim/

Program wspierający działy kadr i płac • Wf-GANG

Aplikacja z grupy programy kadrowe przeznaczona jest dla firm o dowolnej wielkości i profilu działalności. Wspiera działy kadr i rachuby płac. Podstawowe funkcje programu to zarządzanie pracownikami, rejestrowanie nieobecności, tworzenie list płac, drukowanie dokumentów, współpraca z Płatnikiem i obsługa umów cywilno-prawnych. Dostępna jest również archiwizacja danych.

Program dla doradców personalnych • HR Suite 4.0

Aplikacja dedykowana dla agencji zajmujących się doradztwem personalnym oraz działów personalnych w firmach. Pozwala zarządzać kandydatami na pracowników, analizować ich kompetencje i zestawiać je z potrzebami pracodawcy. Ten program dla kadr, poza ewidencją pracowników i kandydatów poszukujących pracy, daje możliwość tworzenia zaawansowanych raportów, w celu analizy...

Prowadzenie kompleksowej dokumentacji • Aga - kadry i płace 3.2

Program Aga umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowo płacowej oraz wydruk ponad 40 przydatnych formularzy. Wspomaga prowadzenie ewidencji czasu pracy i list płac. Program jest w pełni przystosowany do zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych. Z programu Aga możliwe jest również wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R,...

Darmowy program płacowy • Kadrowiec 2.73

Program płacowy, będący częścią większego pakietu o nazwie VATowiec. Aplikacja skupia się na konstruowaniu listy płac w firmie, sporządzaniu deklaracji podatkowych i zusowskich. Dostępne są edycja pracowników, zleceniobiorców, właścicieli oraz eksport do programu Płatnik. W ramach raportowania Kadrowiec udostępnia zestawienia miesięczne i roczne.

Darmowy program do wyliczania płac • KAFINER 4.60

Ten kalkulator finansowo-emerytalny jest darmowym programem do wyliczania płac. Daje możliwość obliczenia wypłaty netto, płacy brutto, składki ZUS, odsetek od należności, oszczędności, ustawowych i podatkowych, emerytury ZUS, II i III filaru OFE oraz kredytu bankowego o ratach równomiernych i malejących. Szczegółowo program daje następujące możliwości: po podaniu...

Program do prowadzenia wypłat pensji • Payroll 5

Niewielki program płacowy pozwalający zarządzać wypłatami dla pracowników. Poza sporządzaniem listy płac udostępnia opcje wydruku, eksportu danych, tworzenia raportów. /program w języku angielskim/

Nowoczesny system kadrowo płacowy • Gratyfikant GT 1.23 SP1

Gratyfikant GT to nowoczesny i rozbudowany system kadrowo płacowy, kierowany przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kadry i płace w małych i średnich firmach, a także do biur rachunkowych. Program posiada całą gamę ważnych i przydatnych funkcji, między innymi daje możliwość ewidencji osobowej w firmie, wystawiania umów, ewidencjonowania wypłat. Obsługuje również...

Administrowanie danymi pracowników • Quick Personnel 1.9

Efektywny program kadrowy do administrowania danymi pracowników. Pozwala wprowadzić dowolną liczbę firm i pracowników, zarządzać urlopami, szkoleniami, korespondencją z pracownikami, wypłatami, raportami. Dane zabezpieczone są modułem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, dostarczanym razem z aplikacją. /program w języku angielskim/

Spis wyposażenia i oprogramowania • Ewidencja Wyposażenia PL+

Program umożliwia ewidencję wyposażenia i oprogramowania w firmie, w tym komputerów, sprzętu i narzędzi oraz ich inwentaryzację. Wbudowany terminarz pomaga wykonać planowo przeglądy gwarancyjne, wymienić materiały eksploatacyjne i wykupić odnowienie licencji. Ważną funkcją w programie jest możliwość kontroli wykorzystania wyposażenia firmy przez pracowników. Umożliwia...

Darmowy program dla płatników składek • Płatnik

Płatnik stworzony został specjalnie dla płatników składek. Zapewnia on pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Najnowsza wersja programu powstała w celu zapewnienia realizacji najnowszych wymogów prawnych. Ponadto aktualna wersja pozwala między innymi na: manualną rejestrację danych do dokumentów...

Podstawowe narzędzie do zarządzania finansami • Microsoft Office Accounting Express

Microsoft Office Accounting Express jest podstawowym narzędziem do zarządzania finansami w małej firmie. Program jest łatwy w użyciu, również dzięki zastosowaniu interfejsu dobrze znanego z innych produktów Microsoft. Główne funckje: Tworzenie ofert oraz faktur Raportowanie, śledzenie kosztów i zarządzanie kontami bankowymi Kontrola kosztów i czasu pracy...

Program do tworzenia planów urlopowych • Grafik Urlopowy PL+

Grafik urlopowy to oprogramowanie dla firm ułatwiające tworzenie planu urlopowego na dany rok, gdzie pracownicy mogą wypełniać grafik wg swoich potrzeb, a ich przełożony akceptować lub odrzucać ich propozycje. Przełożony ma również dostęp do elastycznego definiowania kalendarza pracy, w tym listy dni wolnych od pracy. Program udostępnia graficzny kalendarz z możliwością...

Rozbudowany program płacowy • Ramzes Płace 10.43.01

Rozbudowany program płacowy, którego głównymi zaletami są możliwość kreowania wyglądu dokumentów, dostosowanie do prawa unijnego, system archiwizowania i odzyskiwania danych podnoszący bezpieczeństwo danych, system definiowania uprawnień użytkowników, eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych, współpraca z systemami bankowości elektronicznej, generowanie...

Zarządzanie licencjami i programami • e-Audytor 3

Rozbudowane narzędzie służące do ewidencji oprogramowania i licencji, zarządzania sprzętem i aktualizacjami, planowania i rozliczania pracowników z wykorzystania narzędzi IT w firmie. Kompleksowe zarządzanie majątkiem IT dotyczy również zdalnej kontroli stanowisk pracy, manipulowania instalacjami i konfiguracjami, automatyzowania zadań administracyjnych, po takie funkcje jak...

Darmowy audyt oprogramowania w firmie • AuditPro 7

AuditPro to zaawansowane narzędzie do analizy zawartości twardych dysków komputera. Efektem pracy programu jest audyt oprogramowania w przedsiębiorstwie z dokładnymi danymi na temat posiadanych licencji oraz inwentaryzacja oprogramowania. Główną zaletą programu wymienianą przez pracowników działów IT jest możliwość przerzucenia odpowiedzialności za legalność instalowanego...

Zaawansowany program finansowo księgowy • Lefthand Pełna Księgowość

Duże narzędzie realizujące zadania finansowo - księgowe i handlowo - magazynowe w przedsiębiorstwach rozliczających się w oparciu o pełną księgowość. Główne moduły to sprzedaż, magazyn, kadry i płace, kasa i bank. Program wyposażono również w automatycznie wypełniane deklaracji podatkowych, automatyczne importowanie i księgowanie wyciągów bankowych itp. Program...

Darmowy pakiet księgowy • NolaPro Web Accounting

NolaPro to darmowy pakiet księgowy, który przeznaczony jest do uruchomienia na komputerze osobistym. Umożliwia zdefiniowanie i zarządzanie klientami, wystawianie dokumentów księgowych, rozliczanie zobowiązań, prowadzenie księgi głównej wraz z raportowaniem. Moduły opcjonalne obejmują: kontrolę zapasów, zarządzanie zamówieniami, wsparcie portalem...

Program dla kancelarii podatkowych • KsH wersja biurowa

Program księgowy przygotowany dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych, w pełni zgodny z Ustawą o Rachunkowości. Posiada wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia pełnej księgowości oraz rozliczeń podatkowych, również za pośrednictwem sieci. Użytkownik stworzyć może dowolny plan kont, lub skorzystać z jednego z gotowych wzorców. Rozliczenia z kontrahentami...

Tagi programów