Zaawansowany program dla dużych firm

SYMFONIA Kadry i Płace
Zaawansowany program dla dużych firm

 • Kategoria: Programy dla firm » Kadry i płace
 • Licencja: Testowa
 • Pobrań: 1 798
 • Producent: IRON SOFT

Ten rozbudowany program wspiera zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz pozwala prowadzić pełną dokumentację kadrowo-płacową. Wspomaga również rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program zgodny jest z obowiązującym prawem pracy.

Funkcje:

 • Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (np. choroba, urlop, nadgodziny, aneks do umowy o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (np. szkolenia, badania lekarskie, delegacja). Wygodna prezentacja wszystkich informacji w kalendarzu pracownika.
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach w przód (planowanie kosztów płac, podwyżek).
 • Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika).
 • Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy.
 • Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np. badań lekarskich, rozliczeń.
 • Gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach.
 • Możliwość ewidencjonowania informacji z: umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS.
 • Wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników.
 • Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych).
 • Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku, urlopu (podstawy brutto, nominalne, po dopełnieniu) z możliwością edycji i korekty.
 • Automatyczne uwzględnianie składników okresowych (trzynastki, premie kwartalne, roczne) w podstawach do zasiłków.
 • Automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych, kontrolowanie wykorzystania w roku: urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie i innych.
 • Automatyczne wyliczanie staży do dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej.
 • Automatyczne przenoszenie liczby godzin oraz dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru w roku bieżącym.
 • Kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia (3 lata) oraz proporcjonalne naliczanie urlopu w roku.
 • Możliwość tworzenia wielu list płac w jednym miesiącu.
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego, itp.) do następnych okresów.
 • Możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji.
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto.
 • Rozliczanie alimentów, zaliczek, pożyczek.
 • Automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji; podział kwoty na kilka przelewów, np. ze względu na termin realizacji.
 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia.
 • Wydruki PIT (2, 4, 8A, 8B, 8C, 11, 40) na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RZA, DRA.
 • Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17.
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo.
 • Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki).
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Deklaracje do GUS (Z-03, Z-06).
 • Raporty dla NFZ.
 • Rozliczanie pracowników niepełnosprawnych. Współpraca z Systemem Obsługi Dofinansowań - SOD Offline (raporty eksportujące dane: INF-D, INF-D-Z, INF-D-P).

Pobierz SYMFONIA Kadry i Płace dla Windows

Tagi programów