Administracja baz danych

Zarządzanie bazą PostgreSQL • phpPgAdmin

phpPgAdmin jest aplikacją napisaną w języku PHP do zarządzania serwerem baz danych PostgreSQL od wersji 7.4.x do najnowszej. Główne funkcje: zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników zarządzanie tabelami, indeksami, uprawnieniami itp przeglądanie danych raporty wykonywanie zapytań sql eksport i import danych.

Zarządzanie bazą MySQL • phpMyAdmin

phpMyAdmin potrafi zarządzać całym serwerem MySQL (co wymaga konta superużytkowika), jak również pojedynczą bazą danych. Do realizacji tego ostatniego wymagane jest prawidłowo skonfigurowane konto użytkownika MySQL, który będzie mógł odczytywać/modyfikować tylko określoną bazę danych. Obecnie phpMyAdmin potrafi: tworzyć i usuwać bazy danych tworzyć,...

Tagi programów