Czytniki RSS

Odczyt RSS i Atom • RssReader 1.0

RssReader to program do odczytu informacji RSS i Atom. Przechowuje wiadomości w tle i informuje użytkownika o nadchodzących nowych wiadomościach pokazując je w niewielkich oknach. Wiadomości można przeglądać przez RssReader lub przeglądarkę internetową.

Czytnik RSS w Microsoft Outlook • intraVnews 3

intraVnews jest aplikacją, która pozwala użytkownikom Microsoft Outlook przeglądać informacje z RSS, tak jak wiadomości pocztowe. Program umożliwia zarządzanie informacjami jak pocztą, czyli segregowanie w folderach, umożliwia przeglądanie w trybie offline, przesyłanie wiadomości dalej itp. Powiadamia też o nowych nagłówkach.

Prosty czytnik RSS • Wiadomek 1.1

Wiadomek to program do pobierania wiadomości RSS. Najważniejsze funkcje: lista z tytułami i skrótami tekstów do 10 źródeł informacji łatwy system dodawania nowych źródeł za pomocą dwóch kliknięć łatwy system przeglądania zakładek z wiadomościami najnowsza wersja działa w sieciach chronionych proxy z hasłem możliwość odczytania...

Popularny czytnik RSS • SharpReader 0.9

SharpReader to jeden z najpopularniejszych programów do odczytu wiadomości RSS. Podstawowe funkcje: obsługuje wszystkie wersje RSS, ATOM 0.3 i 1.0, dublin core, content:encoding, xhtml:body, etc. grupuje wiadomości w kategorie posiada narzędzia do łatwego wyszukiwania blogów i stron z wiadomościami obsługuje proxy informuje o nadejściu nowej wiadomości...

Funkcjonalny czytnik wiadomości RSS • RSS Bandit 1.9

RSS Bandit to funkcjonalny lecz prosty czytnik wiadomości RSS. Wygląd i funkcjonalność wzorowane są na programie Outlook, więc jego użytkownicy nie będą mieli problemu z obsługą RSS Bandit. Program obsługuje zakładki, co ułatwia dostęp do całej wiadomości, oraz zawiera system przeszukujący.

Czytnik RSS na górze pulpitu • Paseczek 1.1

Paseczek to program pozwalający wyświetlać dane z serwisów informacyjnych na ekranie Twojego komputera. Paseczek na bieżąco pobiera informacje z serwisów internetowych i przesuwa płynnie ich nagłówki w długim, wąskim okienku domyślnie zlokalizowanym przy górnej krawędzi pulpitu. Aplikacja oferuje dużą elastyczność konfiguracyjną, która pozwala precyzyjnie dostosować...

Tagi programów