Przygotowanie publikacji DTP

Darmowy program do publikacji DTP • PagePlus SE X4

PagePlus to darmowy program do tworzenia publikacji DTP. Z jego pomocą stworzymy wizytówki, zaproszenia, papier firmowy, kartki pocztowe itd. Wadą darmowej wersji programu jest brak możliwości tworzenia, otwierania i edytowania plików w formacie PDF. Program wymaga darmowej rejestracji przy pierwszym uruchomieniu.

Zaawansowany program typu DTP • Acrobat 9 Pro

Program Acrobat pozwala na tworzenie dobrze prezentujących się plików PDF, prezentowanie wielu dokumentów w Portfolio PDF, a nawet dodawanie zawartości multimedialnej. Funkcje: zakładanie hasła dostępu stosowanie uprawnień trwałe usuwanie poufnych informacji tworzenie dokumentów PDF z dowolnej aplikacji z opcją wydruku przechwytywanie witryn...

Tworzenie rozbudowanych publikacji • QuarkXPress 9

Zaawansowany program do tworzenia rozbudowanych publikacji, materiałów do druku, wykorzystania na stronach internetowych, w e-czytnikach, tabletach i innych urządzeniach cyfrowych. Aplikacja pozwala na pracę z plikami PSD (format Photoshop-a), oraz import i eksport plików PDF.

Profesjonalny skład publikacji • InDesign CS6

InDesign to profesjonalny program do składu publikacji, stworzony przez firmę Adobe, który oferuje użytkownikowi zaawansowane narzędzia do edycji wyglądu projektowanych elementów. W najnowszej wersji twórcy programu przygotowali wiele nowych funkcji, a wśród nich: automatyczna adaptacja elementów przy zmianie rozmiarów obszaru roboczego alternatywny wygląd tej...

Program do składu broszur, ulotek, gazet • PageMaker 7.0

PageMaker to pierwszy program typu DTP. Nadal jest jednym z najlepszych programów tego typu, posiada szereg profesjonalnych narzędzi, które pozwalają na szybkie łączenie tekstu i grafiki pochodzących z różnych źródeł. Aplikacja przeznaczona jest głównie do przygotowania składu broszur, ulotek, gazet i książek. PageMaker zawiera rozbudowane biblioteki szablonów, grafik i...

Sy­ste­m skła­du do­ku­men­tów • Kombi 8

Kom­bi jest zin­te­gro­wa­nym sy­ste­mem kom­pu­te­ro­we­go skła­du do­ku­men­tów po­sia­da­ją­cym wbu­do­wa­ne edy­to­ry: tek­stu (Kombi­Kor), gra­fi­ki wek­to­ro­wej i gra­fi­ki ra­stro­wej. Komponenty obrabiane tymi edytorami można łą­czyć za pomocą programu w jeden dokument, pozostawiając jednocześnie możliwość ich edycji na każ­dym...

Tagi programów