Programy do nauki geografii

Animowana nauka o państwach świata • 3D World Map 2.1

Świetny program pokazujący naszą planetę w formie trójwymiarowego, animowanego obrazu. 3D World Map pokazuje informacje o 269 krajach oraz wielu miastach świata. Program oblicza odległość pomiędzy dwoma dowolnymi punktami na Ziemi. Może posłużyć jako wygaszacz ekranu.

Nauka stolic i flag państw całego świata • Seterra 4.0

Seterra to darmowy program do nauki geografii do użytku w domu i w szkole. Z pomocą tego programu nauczymy się stolic i flag państw całego świata. Poznamy ciekawe informacje o każdym z nich. Wszystko za pomocą map. Na program składa się 70 różnych ćwiczeń. Pracuje w systemie Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista.

Nauka lokalizacji państw Afryki • African Geography Tutor

African Geography Tutor to darmowy program pomagający w nauce lokalizacji państw i miast Afryki. Program opiera się na nauce za pomocą map i quizów.

Nauka lokalizacji państw europejskich • European Geography Tutor

European Geography Tutor to darmowy program pomagający w nauce lokalizacji państw i miast Europy za pomocą map i quizów.

Nauka za pomocą map i quizów • USA Geography Tutor

USA Geography Tutor to darmowy program pomagający w nauce lokalizacji stanów i miast USA. Jest to nauka za pomocą map i quizów.