Ewidencja środków trwałych

Najlepszy program do ewidencji • Lefthand Środki Trwałe 1.8

Lefthand Środki Trwałe to kompleksowy i łatwy w obsłudze program pozwalający na zarządzanie środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi. System ten jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawnych. Cechy i funkcje Lefthand Środki Trwałe: uwzględnianie klasyfikacji ST definiowanie dowolnego planu amortyzacji (jednorazowa, liniowa,...

Darmowe zarządzanie pojazdami w firmie • AutoHarmonogram 3.0

AutoHarmonogram jest narzędziem wspomagającym planowanie wszelakich czynności okresowych związanych z eksploatacją samochodów i pojazdów. Program jest komputerową wersją papierowej tabeli, jaką często można spotkać w wielu firmach. W tabeli poza wszystkimi danymi pojazdów wpisujemy terminy badań okresowych, przeglądów, płatności ubezpieczenia i czynności serwisowych takich...

Ewidencja i inwentaryzacja zasobów IT • Ewida Standard 3.4

Ewida Standard to aplikacja służąca do prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji zasobów IT w przedsiębiorstwie, a w szczególności komputerów, oprogramowania i licencji. Program rejestruje wszystkie zmiany związane z zasobami IT, w tym pozwala na ewidencję napraw, modernizacji, konserwacji, zmian przeznaczenia zasobów w firmie. Każda zmiana jest rejestrowana w historii, łącznie z...

Zarządzanie parkiem maszyn w firmie • CMMS Maszyna

Program CMMS Maszyna jest systemem ekspertowym mającym na celu dostarczyć jak największą ilość informacji o parku maszynowym, wyposażeniu i pojazdach jak najszerszemu gronu osób zajmujących się utrzymaniem ruchu na poszczególnych szczeblach przedsiębiorstwa oraz wspomóc wymianę informacji między nimi. Aplikacja koncentruje się na tworzeniu i kolejkowaniu harmonogramów...

Zarządzanie taborem w przedsiębiorstwie • Menedżer Pojazdów PL+

Menedżer Pojazdów to rozbudowany, a zarazem prosty w obsłudze polski program wspierający zarządzanie taborem w przedsiębiorstwie. Aplikacja skupia się na dwóch zagadnieniach: ewidencji przebiegu pojazdów oraz analizie kosztów eksploatacji pojazdów, w podziale na poszczególnych kierowców, grupy wydatków, trasy. Dla przedsiębiorstw transportowych ważnymi funkcjami będą z...

Darmowa ewidencja samochodu w firmie • Ewidencja pojazdów 5.4

Idealne narzędzie dla osób prowadzących działalność gospodarczą i używających prywatnego samochodu w firmie. Główny cel programu to ewidencja kosztów użytkowania samochodu. Automatycznie wyliczane są koszty zaliczone za wybrane okresy, a wszystkie otrzymane dane można wydrukować na drukarce. Aplikacja pozwala również wyliczać ryczałt za jazdy lokalne i drukować...

Spis wyposażenia i oprogramowania • Ewidencja Wyposażenia PL+

Program umożliwia ewidencję wyposażenia i oprogramowania w firmie, w tym komputerów, sprzętu i narzędzi oraz ich inwentaryzację. Wbudowany terminarz pomaga wykonać planowo przeglądy gwarancyjne, wymienić materiały eksploatacyjne i wykupić odnowienie licencji. Ważną funkcją w programie jest możliwość kontroli wykorzystania wyposażenia firmy przez pracowników. Umożliwia...

Ewidencji środków trwałych i amortyzacji • Środki Trwałe NG 4.3

Program do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz rozliczania amortyzacji w firmie. Odpisy amortyzacyjne prowadzone mogą być metodą liniową, degresywną lub jednorazowo. Aplikacja współpracuje z innymi programami producenta, kierowanymi dla branż: dystrybucyjnej, handlowej, medycznej, paliwowej i windykacyjnej. Pobranie aplikacji na stronie producenta wymaga podania nazwy...

Program do ewidencji i analizy • Silvercoders Środki Trwałe 1.9

Program pozwala przechowywać wszystkie dane o środkach trwałych firmy, przeglądać ich ewidencję oraz wykonywać spisy kontrolne. Poszczególne przedmioty mogą być łączone w zestawy, co ułatwia zarządzanie np. komputerami i zainstalowanym na nich oprogramowaniem. Modyfikacja zebranych danych możliwa jest bezpośrednio ze stacji roboczej, za pomocą czytników kodów kreskowych...

Tagi programów